Od Ante do Ante (2)

Od datum 28/09/2022 0 981 Views

 

Od Ante do Ante (2)

Povodom osvrta Ane Blašković iz Poslovnog dnevnika na prethodnu objavu na ovom blogu  u tekstu „Ante Žigman odgovara zašto nisu reagirali: Hanfa nema ovlasti nadzirati korporativno upravljanje izdavatelja“

Na sreću odavno znam da novinarka Poslovnog dnevnika gotovo ništa ne razumije o Zakonu o tržištu kapitala. Iako cijeli život prati tržište kapitala, još nije shvatila da je HANFA na osnovu neadekvatnog korporativnog upravljanja provodila nadzor i donosila mjere u odnosu na INA-u još 2011. Da ne bi i dalje (kad se već usudila) miješala Spice (Podravku) i INA-u evo joj pomoći u obliku izvatka iz Zakona o tržištu kapitala koji se nalazi objavljen na HANFA-inim stranicama.

 

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA

(Narodne novine br. 65/18, 17/2020 i 83/2021)

(neslužbeni pročišćeni tekst)

 

Dostavljanje podataka Agenciji u vezi s korporativnim upravljanjem

Članak 478.

(1) Izdavatelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je na zahtjev Agencije dostavljati podatke koje je obvezan javno objavljivati u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisa koji uređuju osnivanje i ustroj trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja, reviziju financijskih izvještaja te propisa kojima se uređuje korporativno upravljanje.

(2) Agencija je ovlaštena podatke iz stavka 1. ovoga članka obrađivati i javno objavljivati, osim u slučaju ako bi javno objavljivanje moglo ozbiljno utjecati na financijska tržišta ili uzrokovati nerazmjernu štetu izdavatelju.

(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, izdavatelj je obvezan na zahtjev Agencije dostavljati informacije, podatke, isprave, očitovanja, izjave i dokumentaciju u vezi s korporativnim upravljanjem i primjenom kodeksa korporativnog upravljanja.

(4) Agencija je ovlaštena obrađivati i javno objavljivati podatke o korporativnom upravljanju, primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i usklađenosti s kodeksom korporativnog upravljanja, osim u slučaju ako bi javno objavljivanje moglo ozbiljno utjecati na financijska tržišta ili uzrokovati nerazmjernu štetu izdavatelju.

(5) Odredbe stavaka 1. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bez njegove suglasnosti.

(6) Agencija pravilnikom detaljnije propisuje podatke iz stavka 1. ovoga članka te oblik, rokove i način njihova dostavljanja Agenciji.

P.S.

Nešto za Antu što je HANFA radila još davne 2011.

https://www.hanfa.hr/uploads/2013/07/17/1374058710_e2b0296218a7911f51070a3da91a885c.pdf